Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Share this content:

Gerçek kişiler, şirketler, sermaye şirketleri ve gerçek şahıs şirketleri, adi ortaklıklar veya iş ortaklıkları, kooperatifler, sınırlı sorumlu kooperatifler, tam sorumlu kooperatifler ve müteselsil kooperatifler, birlikler, dernekler Yatırım Teşvik belgesi alabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi; Türkiye’de yapılacak yatırımlara çeşitli avantajlar sağlayarak ülkedeki yatırımları hızlandırmayı ve desteklemeyi amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Yatırım kararı alındığında en kısa sürede Yatırım Teşvik Belgesi alımı için gerekli adımlar atılmalıdır. Böylece yatırımların daha hızlı büyümesi ve geliştirilmesi imkanı yakalanabilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi gerçek ve tüzel kişiler için düzenlenmektedir.