Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) Nedir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsal alanda ekonomik ve  sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal  kalkınma programıdır.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programına Nasıl Başvurulur?

Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulmakta olup program 12/2020 tarihine kadar devam edecektir. Hibe desteklerine uygun yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin bakanlık üzerinden il tarım müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kimler Yararlanabilir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tüm gerçek ve tüzel kişiler, kredi ve teminat mektubu talepleri için şubemize başvurabilmektedir.

Hangi Sektörlerde Teşvik Verilmektedir?

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiler ile  tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan üretici  birlikleri/iktisadi teşekkülleri istenen  şartlar kapsamında başvuru yapabilmektedir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
 • Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, modernizasyonu
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
 • Çelik silo,
 • Soğuk hava deposu,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
 • Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, modernizasyonu
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
 • Çelik silo,
 • Soğuk hava deposu,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Kırsal Ekonomik Alt Yapı Yatırımları
 • Kırsal turizm
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
 • El sanatları ve katma değerli ürünler
 • Bilişim Sistemleri