TKDK NEDİR?

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu, her yıl farklı projeler geliştirir. Bu projelerin temel amacı tarımsal alanda faaliyet gösteren firmalara mali destek sağlamak ve hibe vermektir.

TKDK NE İŞE YARAR?

TKDK tarım ve hayvancılık alanında yeni projeler geliştirir. Bu sektörlerde yeni projeleri olan kişilerin ve firmaların başvurularını değerlendirmeye alır. Başvuruları kabul edilen üretici ve yararlanıcıların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini denetler.

TKDK NELERE DESTEK VERİYOR?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, öncelikli olarak kırmızı et, yumurta ve süt üreten firmalara destek veriyor. Bunun dışında kurumun destek ve hibe verdiği sektörler arasında kırsal turizm, arıcılık, bitkisel ürünler ve bitkisel üretim de yer alıyor.

TKDK HİBELERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TKDK’ın verdiği hibelerden tarımsal alanda faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilir. Hem ihalelere katılmak hem de TDK’ya proje sunmak isteyenler, Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi ya da Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekir. Bu sistemlerden birine kayıt olmayanların başvuruları geçersiz sayılır.