Yatırım Teşvik Nedir?

Yatırımcının, yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla devlet tarafından sunulan ve yatırım cinsine bağlı olarak tutar karşılığı değişen desteklerin tümüdür.

Yatırım teşvik belgesi ile yatırım yeri tahsisi, faiz oranı desteği, vergi muafiyeti veya vergi indirimi gibi birçok konuda yatırımcıya kolaylık sağlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Türleri Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri 4 ana başlık içinde toplanmaktadır. Bunlar;

 1. Bölgesel Teşvik
 2. Öncelikli Yatırımlar
 3. Stratejik Yatırımlar
 4. Genel Teşvik

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Gerçek kişiler, şirketler, sermaye şirketleri ve gerçek şahıs şirketleri, adi ortaklıklar veya iş ortaklıkları, kooperatifler, sınırlı sorumlu kooperatifler, tam sorumlu kooperatifler ve müteselsil kooperatifler, birlikler, dernekler Yatırım Teşvik belgesi alabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi başvuru süreci E-TUYS sistemi üzerinden yetkilendirme işleminin yapılmasıyla başlar ve sistem üzerinden firma tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Hazırlanan yatırım projesi sisteme girilir. Gerekli olan bütün bilgiler ve proje bir bütün olarak elektronik ortamda sunulur. Başvuru sonrası e devlet üzerinden sonuç açıklanır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Yatırım teşvik belgesinin süresi hazırlanan projenin kapsamı ve özelliğine göre değişebilmektedir. Ortalama olarak belirtilen süre 3 yıldır.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin Amacı Nedir?

 • Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine
 • Üretim ve istihdamın artırılması
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi
 • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

Sağlanan destekler nelerdir?

 • Alınacak makine ve ekipmana KDV İstisnası Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
 • İthal edilecek makine ve ekipmana Gümrük Vergisi Muafiyeti belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
 • Vadeli ithalatla temin edilecek makine ve ekipmana KKDF (vadeli ithalatlarla uygunlanan %6’lık bedel) istisnası
  Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
 • Vergi İndirimi: Yatırımcı teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım tutarının %10- 60’lık kısmı kadar vergi indirimi elde eder.
  İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 2 -10 yıl arasında devlet tarafından karşılanır. İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
 • Faiz Desteği: Kullanılan yatırım kredisinin faiz veya kar payının 1- 10 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanır. İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
 • Yatırım Yeri Tahsisi: İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanır. Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.
 • Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, istihdam için sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanır. Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı/Başvurusu Nasıl Yapılır?

Önceden, Bakanlık Evrak Birimine bir dilekçe ekinde, gerekli evraklarla birlikte müracaat edilmekteydi. Ancak günümüzde gelişen teknolojik imkanlar ve internet servisleri sayesinde teşvik belgesi müracaatları da elektronik sisteme taşınmıştır.

E-TUYS adı verilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi üzerinden artık yatırım teşvik belgesi müracaatı yapılabilmekte ve yatırım teşvik belgesi yine bu sistem üzerinden elektronik ortamda alınmaktadır. Yine aynı şekilde teşvik belgesi ile ilgili gerekli tüm işlemler de bu sistem üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir.

Elektronik imza veya Nitelikli Elektronik Sertifika sahibi olan ve bakanlıkça yetkilendirilmiş kişiler sizin adınıza yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunabilir ve sizin adınıza yatırım teşvik belgenizi alabilir. Yatırım Teşvik Belgesi almak için Akbim Danışmanlık sizin adınıza gereken tüm çalışmayı en hızlı ve eksiksiz biçimde tamamlayacaktır.

Daha fazla bilgi alabilmek için Akbim Danışmanlıkla iletişime geçebilirsiniz.

İletişim : 0326 214 44 11

İletişim : +90 507 957 45 65