Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi

Gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yapacağı yatırımların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen belge.

Turizm Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, kültür ve turizm işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Sanayi Bakanlığı

Politika ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, sanayi ürünlerine yönelik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak

Blog

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Gerçek kişiler, şirketler, sermaye şirketleri ve gerçek şahıs şirketleri, adi ortaklıklar veya iş ortaklıkları, kooperatifler, sınırlı sorumlu kooperatifler vs.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırımcının, yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla devlet tarafından sunulan ve yatırım cinsine bağlı olarak tutar karşılığı değişen desteklerin tümüdür.

Kosgeb Hibeleri

Hibe, girişimcilerin yaptığı projeler ve girişimler kapsamında devlet tarafından giderlerini karşılamak amacıyla yapılan yardıma, Girişimcilerin katılım belgesi aldıktan sonra yaptıkları harcamaların bir bölümünün karşılanmasına denir.

Kalite Belgelerimiz

Bir fikir birliği sonucunda oluşturulmuş olan, bir ürün, hizmet ya da yönteme ilişkin gereklilikleri tanımlayan ve yetkili bir organ tarafından verilmesi mümkün olan bir dokümandır. İşletme açısından ele alındığında, standardizasyonun temel amacı işletmenin karlılığını artırmaktır.
Bize Ulaşın.