Hizmetlerimiz

Kosgeb Destekleri

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır

Marka Tescil

Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işarete marka, yasal olarak korunması haline ise marka tescili denir..

Kalite Belgeleri

Bir kurum ya da markanın uluslararası mevzuatlara uygun ve güvenilir bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar. Standartlara ve şartnamelere uygun bir şekilde hizmet verdiğini kanıtlar.

Blog

Kosgeb Hibeleri

Hibe, girişimcilerin yaptığı projeler ve girişimler kapsamında devlet tarafından giderlerini karşılamak amacıyla yapılan yardıma, Girişimcilerin katılım belgesi aldıktan sonra yaptıkları harcamaların bir bölümünün karşılanmasına denir.

Kosgeb Destekleri

Ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları.

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Desteklenecek araştırma ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, bilgi ve hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Kalite Belgelerimiz

Bir fikir birliği sonucunda oluşturulmuş olan, bir ürün, hizmet ya da yönteme ilişkin gereklilikleri tanımlayan ve yetkili bir organ tarafından verilmesi mümkün olan bir dokümandır. İşletme açısından ele alındığında, standardizasyonun temel amacı işletmenin karlılığını artırmaktır.
Bize Ulaşın.