Kosgeb Destekleri – Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı

Küçük İşletmelere 500.000 Mikro İşletmelere 200.000 2 Yıl Ödemesiz 0 Faiz

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı’nın amacı; MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.

İmalatbilgisayar programlamabilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

– 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,

– Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile;

yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.  

Destek Programının Bileşenleri ve Yararlanma Koşulları

Destek programından yararlanılabilmesi için MKİ’nin; Türk Ticaret
Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda
olması gerekir.

Program aşağıdaki iki bileşenden oluşur:
a) Birinci Bileşen: Ek 1 – Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki sektörlerde3
faaliyet gösteren MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma
taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği

b) İkinci Bileşen: Ek 1 – Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki sektörlerde faaliyet
gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma
taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği

2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan MKİ’ler birinci bileşenden
yararlanabilir. İkinci bileşen için bu koşul aranmaz.

Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi
veya Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olanlara destek ödemesi yapılmaz

Ana faaliyet kodu, destek programının uygulanmasında kullanılabilecek dış kaynaklı
kredilerin sağlayıcıları tarafından hariç tutulan sektörler arasında yer alan veya dış kaynak
sağlayıcılar tarafından yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.